เชิญทดลองใช้บริการ e-books จากสำนักพิมพ์ Cambridge University ในสาขากฎหมาย (Law Collection)

ขอเชิญทดลองใช้บริการ e-books จากสำนักพิมพ์ Cambridge University ในสาขากฎหมาย (Law Collection) มากกว่า 1,700 รายการ


#วิธีการใช้บริการ
1. ไปที่ https://www.cambridge.org/core
กรณีใช้งานจากนอกมหาวิทยาลัยไปที่ http://ezproxy.library.tu.ac.th จากนั้น Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi เลือกฐานข้อมูล "Cambridge Journals Online"
2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ดูรายชื่อได้ที่ >> https://goo.gl/WawKYW
หากต้องการเลือกดูเฉพาะหัวข้อให้ไปที่ Browse Subjects เลือก "Law" จากนั้นเลือกเมนู "Explore Law books" จากนั้นเลือกหัวข้อที่สนใจ เช่น Competition Law Criminal Law | Private Law และ Family Law เป็นต้น


ระยะเวลาทดลองใช้บริการ วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 613 2124 | e-mail: chaisit@tu.ac.th