เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล AccessPhysiotherapy

AccessPhysiotherapy เป็นฐานข้อมูลที่มุ่งเน้นการศึกษา การเรียนการสอน และการปฏิบัติทางด้านกายภาพบำบัด ประกอบด้วยตำราชั้นนำทางด้านกายภาพบำบัด วิดีโอขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ คลังรูปภาพ การประเมินตนเอง และเครื่องมือการผ่าร่างกายมนุษย์เสมือนจริง

ไปยังฐานข้อมูล AccessPhysiotherapy