เชิญอบรมการใช้ฐานข้อมูล Westlaw

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Westlaw
วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์

รายละเอียด: Westlaw เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายประกอบด้วย Cases, Statutes and regulations, Secondary sources, Practice areas, Briefs, Trial court documents, Public records, Expert materials และ News

ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ >>
http://tinyurl.com/Westlaw2017