เลื่อนกำหนดวันเปิดบริการห้องสมุดบุญชู ตรีทอง และการคืนหนังสือออกไป รวมถึงงดบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Dlivery)

#ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดวันเปิดบริการห้องสมุดบุญชู ตรีทอง และการคืนหนังสือออกไป รวมถึงงดบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Dlivery) โดยจะแจ้งกำหนดวันเปิดบริการให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 5 ตุลาคม 2560