เลื่อนการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หอสมุด มธ.

ประกาศ

เลื่อนการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้น

>> เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 <<

📣📣 ประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

👩‍💼🧑‍💼 สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
.
📍 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >> https://bit.ly/3hp1LWS

#เลื่อนการสอบข้อเขียน