เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 หอสมุดแห่ง มธ.ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. อ. กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ คุณรัมภาพร สำรองกิจ เลขานุการหอสมุดฯ คุณศิวาพร อุทัยสาร์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณตึกโดมฝั่งสนามฟุตบอล มธ.ท่าพระจันทร์