เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Dentistry & Oral Sciences Source

เปิดให้ทดลองใช้งาน Trial Databases
.
Dentistry & Oral Sciences Source ฐานข้อมูลด้านทันตแพทยศาสตร์ครอบคลุมวารสารมากกว่า 270 ชื่อเรื่อง ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี books, monographs ให้บริการอีกจำนวนมาก เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ตัวช่วยทางด้านงานวิจัยสำหรับการศึกษาทางด้านทันตแพทยศาสตร์โดยเฉพาะ เข้าใช้งานได้ที่ https://library.tu.ac.th/online-database/dentistry-oral-sciences-source
กรณีใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi account
.
ระยะเวลาทดลองใช้ 1 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
Line: @nongyaolib
email: tmedlib@tu.ac.th