เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ธ ผู้สร้างแผ่นดิน ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์

ผอ.หอสมุด มธ. เข้าร่วมการเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ธ ผู้สร้างแผ่นดิน ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.