เปิดรับบรรณารักษ์ 5 ตำแหน่ง

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี

ตำแหน่งบรรณารักษ์ 5 ตำแหน่ง

โดยสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 16 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาพร้อมกันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรรยา  โทร. 02-613-3508

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครงานได้ที่ลิงค์

http://203.131.211.58/hrtuweb/uploads/form/form_02_08_2018_13_34_27.pdf