เปิดอบรม​ 6​ หัวข้อต้อนรับเปิดเทอม

เปิดลงทะเบียน 6 หัวข้อการอบรม ต้อนรับเปิดเทอมใหม่

 

✅ แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น

✅ การบริหารจัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote

✅ การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin

✅ แนะนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis

✅ Workshop การจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์

✅ แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo และ Testing & Education Reference Center

.

สนใจอบรมเรื่องไหนคลิกลงทะเบียนเลยจ้า อบรมฟรีเหมือนเดิม >> https://bit.ly/2NrK2ve

.

***กิจกรรมนี้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ.ปัจจุบันเข้าร่วมได้เท่านั้น