หัวหน้างานพัสดุ อาคารและสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรของหอสมุด มธ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คุณสุวพีร์ สังข์ป่า หัวหน้างานพัสดุ อาคารและสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรของหอสมุด มธ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี โดยมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาพิการ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต