ห้องมัลติมีเดียฯ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ "เปิดให้บริการตามปกติ"

ประกาศ

ขณะนี้ห้องมัลติมีเดียฯ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ "เปิดให้บริการตามปกติ" เนื่องจากบริษัท Konika Minolta ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว