ห้องมัลติมีเดียฯ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ปิดบริการเพิ่มอีก 2 วัน

ประกาศ

ห้องมัลติมีเดียฯ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ 'ปิดบริการเพิ่มอีก 2 วัน' คือวันพุธที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

เนื่องจากบริษัท Konika Minolta เข้าติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้