ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) ปรับเวลาเปิด-ปิดให้บริการชั่วคราว

ประกาศ

ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) จะมีการปรับเวลาเปิด-ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 2-12 มกราคม 2563 เนื่องจากคณะงดการเรียนการสอน 

ดังนี้ 

-วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08:00 -16:00 น.

-วันเสาร์ที่ 4 และ 11 มกราคม 2563 ปิดให้บริการ

-วันอาทิตย์ปิดบริการ

โดยจะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันที่ 13 มกราคม 2563

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้