ห้องสมุด ศ.สังเวียนฯ (คณะพาณิชย์ฯ) ปรับเวลาเปิด-ปิดบริการชั่วคราว

ประกาศ

ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) จะมีการปรับเวลาเปิด-ปิดให้บริการ เนื่องจากคณะงดการเรียนการสอน ดังนี้

- วันที่ 2-3 มกราคม 2563 
เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.

- วันที่ 4-5 มกราคม 2563 ปิดให้บริการ 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้