ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ. ศูนย์ลำปาง งดการให้บริการ Book delivery

#ประกาศ
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ. ศูนย์ลำปาง งดการให้บริการ Book delivery

ด้วย มธ.ศูนย์ลำปาง จำเป็นต้องปลดสวิชท์ดับไฟฟ้าบางอาคาร เพื่อป้องกันการช็อตของไฟฟ้า จนอาจนำไปสู่ตู้จ่ายไฟฟ้าแรงสูงระเบิดและไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย โดยห้องสมุดบุญชูฯ เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จึง "ของดการให้บริการ Book delivery ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่าการแก้ไขระบบความชื้นเข้าตู้จ่ายไฟฟ้าแรงสูงจะแล้วเสร็จ"

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้