ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (Book Delivery) ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2560