ห้องสมุดมีถุงผ้าให้บริการกันแล้วจ้า

อ่านหนังสือสอบไม่จบ ก็พกกลับบ้านได้ 📚🛍
.
ห้องสมุดมีถุงผ้าให้บริการกันแล้วจ้า สามารถมายืมกันได้เลยที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดทุกสาขา ส่วนหอสมุดป๋วยสามารถยืมได้ที่ห้อง Library Of Things ชั้น 2

✅ สามารถยืมได้ 7 วัน
✅ สามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง

ขอให้ทุกท่านอ่านหนังสือจบสวัสดีในการสอบมิดเทอมนี้ 🙏😊