ห้องสมุดประชาชน มธ.ทดลองขยายเวลาเปิดให้บริการ 1 ก.พ.-31 พ.ค.63

ข่าวดี!
ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทดลองขยายเวลาเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2563
.
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 09.00-18.00 น.
.
หมายเหตุ :

1. อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนเข้าใช้ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

2. สามารถใช้บริการหนังสือภายในห้องสมุดเท่านั้น