ห้องสมุดป๋วยฯ (คณะเศรษฐศาสตร์) ท่าพระจันทร์ ขยายเวลาเปิดให้บริการถึง 3 ทุ่ม

ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) มธ.ท่าพระจันทร์ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบจนถึงสัปดาห์แรกของการสอบภาค 1/2562

เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 โดยมีเวลาเปิด-ปิดบริการดังนี้

วันจันทร์- วันศุกร์  เปิดบริการ เวลา 8.00  - 21.00 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิดบริการ  เวลา 9.00 - 16.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดให้บริการ