ห้องสมุดสาขาปิดบริการวันที่ 12 สิงหาฯ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

ห้องสมุดทุกสาขาทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ มธ. ศูนย์รังสิต มธ. ศูนย์ลำปาง ปิดให้บริการ 1 วัน
.
ยกเว้น ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 2