ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ปิดให้บริการในวันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2562

ประกาศ 

ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศ งดการเรียนการสอนและงดติดต่อราชการ เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เป็นที่ตั้งบังคับการ และเป็นกองอำนวยการร่วมของตำรวจและทหาร เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัย ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค