ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบปลายภาค 1-27 พ.ค.61

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) #ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบปลายภาค วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดบริการ 09.00 - 20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1-27 พฤษภาคม 2561

ส่วนวันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลาปกติ 08.00 - 21.30 น.