ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์เปิดให้ทดลองใช้บริการฐานข้อมูล Cambridge Law Reprot ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์เปิดให้ทดลองใช้บริการฐานข้อมูล 
Cambridge Law Reprot ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560

Description
Cambridge Law Reports (CLR) offers you fast and easy access to both the 
International Convention on the Settlement of Investment Disputes (ICSID) 
Reports and the International Law Reports (ILR), with extensive search options 
and a unique browse feature to quickly find required content using variables such as keyword, 
the parties involved, judge’s name, court, or year of case.

Access http://lawreports.cambridge.org 
กรณีใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง Set Proxy 
โดยดูวิธีการตั้งค่าได้ที่ https://goo.gl/dZX2Z4