ห้องสมุดศูนย์รังสิตรับนักศึกษาช่วยขนหนังสือ

นศ.มธ.ที่อยากได้รายได้เสริมช่วงปิดเทอมฟังทางนี้!

ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ) รับสมัครนักศึกษาขนหนังสือ ณ ห้องสมุดศูนย์รังสิต อัตราค่าจ้าง : ชั่วโมงละ 40 บาท
.
คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น ไม่กำหนดชั้นปี 
ชอบออกกำลังกาย สนใจและรักหนังสือ ไม่กลัวฝุ่น ไม่กลัวร้อน 
มีเวลาว่าง ต้องการรายได้พิเศษช่วงปิดเทอม 
.
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดกี่นิ้วก็ได้)
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

สนใจติดต่อได้ที่ คุณญาณภา สมนึก ห้องสมุดศูนย์รังสิต โทร.02-564-4444 ถึง 59 ต่อ 1173 หรือ 081-9382847 ในวันและเวลาทำการ (8.00-16.00 น.)