หอสมุดฯ จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 61

วันนี้ (วันที่ 8 มิถุนายน 2561) หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2561 ณ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ กล่าวเปิดสัมมนา "ผลการดำเนินงานของหอสมุดและทิศทางในอนาคต" 
.
นอกจากนี้มีการเสวนาเรื่อง "หรือไม่ใช่ห้องสมุด?! ทำไม?! อะไร? อย่างไร?" ซึ่งได้รับเกียยรติจาก ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผอ.ฝ่ายทรัพยากรและพัฒนาองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด และ อ.สัญญา เศรษฐพิทยากุล ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท ทรินนิเทค จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 
.
ส่วนในช่วงบ่ายนั้น มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระดมความคิด "คุณค่าที่ห้องสมุดควรส่งมอบให้กับภาคส่วนต่างๆ (New Way)" และ "รูปแบบการบริการที่ควรเปลี่ยนแปลงไป (New How)" หอสมุดฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้