หอสมุดฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์หนังสือ มธ. ชุดใหม่ นำโดย คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือฯ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ พร้อมด้วยรักษาการหัวฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้าห้องสมุดสาขาต่าง ๆ และบุคลากรของหอสมุดฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์หนังสือ มธ. ชุดใหม่ นำโดย คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือฯ เพื่อเพื่อพูดคุยหารือแผนงาน นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่ง มธ. ท่าพระจันทร์