หอสมุดฯ เปลี่ยนแปลงวิธีการการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประกาศ

 

หอสมุดฯ เปลี่ยนแปลงวิธีการการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25)

.

📍 เดิมสอบในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 สถานที่สอบ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 (IL1) หอสมุดปรีดี พนมยงค์ อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

>> เปลี่ยนเป็น รูปแบบการสอบออนไลน์ (งดการเข้าพื้นที่) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

✍ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สอบเวลา 9.00 -12.00 น.

 

✍ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สอบเวลา 13.00-16.00 น.

 

***หอสมุดฯจะส่งรายละเอียดและแนวทางการสอบให้ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามอีเมล์ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้

 

-----------------

Facebook: Thammasat University Library

Website: www.library.tu.ac.th

Line@: @pridilibrary