หอสมุดฯ ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล SpringerLink

หอสมุดฯ ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสารเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน นอกจากนี้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2 collections คือด้าน Biomedical & Life science มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง และด้าน Medicine มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ >> https://bit.ly/2KK5A5g
คู่มือการใช้งาน >> https://bit.ly/2Ln9O3Q