หอสมุด มธ. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

หอสมุด มธ. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง