หอสมุด มธ. เข้าร่วมสัมมนา "วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย: Thailand Digital Government Vision 2017-2021"

วันที่ 8 มีนาคม 2560 หอสมุด มธ. นำโดย ผอ.และรองสายบริหารฯ เข้าร่วมงานสัมมนา "วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย: Thailand Digital Government Vision 2017-2021" ที่จัดขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากพล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน