หอสมุด มธ. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาในกระบวนการทำงานของห้องสมุด

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หอสมุด มธ.ต้อนรับ นศ.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มาศึกษาและเรียนรู้กระบวนการทำงานต่าง ๆ ของหอสมุด โดยมีทีมบรรณารักษ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. รังสิต