หอสมุด มธ. รับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน!

หอสมุด มธ. รับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

>> สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ถึง 31 มีนาคม ศกนี้ ตามวันและเวลาราชการ 08.30-15.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

>> รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.library.tu.ac.th หรือ http://203.131.219.180/tulib2013/download/recuite210260.pdf