หอสมุด มธ. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง (รับสมัครวันที่ 5 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2560)

ประกาศรับสมัครงาน!

 

 

ประกาศรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ

 

 

หอสมุด มธ. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

>> สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2560 ตามวันและเวลาราชการ 08.30-15.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

>> รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้