หอสมุด มธ.แก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

#ประกาศ หอสมุด มธ.แก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบรับการคัดเลือก