หอสมุด มธ.จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น รุ่นที่ 14 ประจำปี 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. หอสมุด มธ. ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น รุ่นที่ 14 ประจำปี 2560 เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันท์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (ภาคทฤษฎี) และบริเวณลานธรรมศาสตร์ 60 ปี (ภาคปฏิบัติ) มธ. ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมโภชน์ ทองชอุ่ม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีดับเพลิงภูเขาทอง และทีมกองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.มาเป็นวิทยากรและสาธิตการป้องกันอัคคีภัย หอสมุด มธ.จึงขอขอบคุณวิทยากรและทีมงานมา ณ ที่นี้ค่ะ