หอสมุด มธ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการห้องสมุด มธ.ศูนย์ลำปาง พร้อมสำรวจอาคารนวัตกรรมบริการ และอาคารสิรินธรารัตน์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ คุณแสงเดือน อุบลศรี หัวหน้าห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร หอสมุดแห่ง มธ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการห้องสมุด มธ.ศูนย์ลำปาง นำโดย อ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มธ.ศูนย์ลำปาง และบุคลากร มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อรับทราบความคืบหน้าการสร้างอาคารพร้อมสำรวจอาคารนวัตกรรมบริการ และอาคารสิรินธรารัตน์ มธ.ศูนย์ลำปาง