หอสมุด มธ.เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ จากวันที่ 17 เมษายน 2563 เป็น วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

#ประกาศ

หอสมุด มธ.เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ จากวันที่ 17 เมษายน 2563 เป็น วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9)

ทั้งนี้ ระบบจะยืมต่อ (Renew) ให้ผู้ใช้บริการทุกคนอัตโนมัติ

#เลื่อนกำหนดคืนหนังสือ
----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary