หอสมุด มธ.เปิดบริการใหม่ "Library Comes To You" บริการส่งและรับคืนหนังสือนอกสถานที่

"Library Comes To You"
บริการส่งและรับคืนหนังสือนอกสถานที่ รวมถึงแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการห้องสมุด
.
ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเราจะไปหาคุณเอง (แค่บริการน้า ไม่ใช่น้องบิวกิ้น) 😊📍
.
มีให้บริการทั้ง 3 ศูนย์
✅ ท่าพระจันทร์
✅ รังสิต
✅ ลำปาง
.
นอกจากนี้ ทางฝั่งรังสิต เรามีรถโฉมใหม่ไว้ให้บริการ Library Comes To You ด้วยนะ

*กำหนดเวลาบริการ Library Comes To You
09.00-09.30 น. เก็บหนังสือคืนจากตู้คืนหนังสือตามจุดหอพักต่างๆ
10.30 น. ส่งกระเป๋า Book Delivery
13.00 รับกระเป๋า Book Delivery
.
*ขอบคุณน้องบิวกิ้น นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มา ณ โอกาสนี้