หอสมุด มธ.เยี่ยมชมและดูงานสำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 หอสมุด มธ.นำโดย ผอ. และรอง ผอ.สายบริหารฯ มีโอกาสเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในด้านงานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ

ในโอกาสนี้ หอสมุด มธ.ขอขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นของสำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่อย่างสูงค่ะ Chiang Mai University Library(CMUL)