หอสมุด มธ.ร่วมเสวนา Cloud Computing กับห้องสมุดอัตโนมัติ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 หอสมุด มธ.นำโดย ผอ.และรองสายบริหารฯ เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "Cloud Computing กับห้องสมุดอัตโนมัติ" ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ 
- แนวคิดการเลือกใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
- ประสบการณ์ในการ implement ระบบห้องสมุดบนเทคโนโลยี Cloud Computing โดย Andrew H. Wang และ Shu-En 
- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในอนาคต: ในมุมมองของผู้ใช้ โดย อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์