หอสมุด มธ.ต้อนรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์ โดย นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และนำชมหอสมุด วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหอสมุดแห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์ นวัตกรรมและบริการ โดยนางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์หอสมุดปรีดีฯ