หอสมุดฯ โชว์ความสำเร็จได้ใบรับรองการันตีคุณภาพ

หอสมุดฯ โชว์ความสำเร็จ ได้รับรอง ISO 9001:2015 การันตีคุณภาพ  พร้อมเป็นห้องสมุดแห่งอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ