หอสมุดฯ โชว์ผลงานบนเวทีประชุม Elsevier South-east Asia (SEA) eBooks Forum 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักพิมพ์ Elsevier เพื่อเข้าร่วมการประชุมในงาน Elsevier South-east Asia (SEA) eBooks Forum 2018 : Library 4.0-best practices in using technology to improve university outcomes และบรรยายในหัวข้อเรื่อง UX Design Using Library Analytics ในวันนี้ (19 ก.ย.) สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย