หอสมุดฯ ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

หอสมุดฯ  รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  1 ตำแหน่ง 

-มีวุติการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมการศึกษาปีที่ 3 

-อัตราเงินเดือน+ค่าครองชีพแล้ว 9,000 บาท

**เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561 สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ หรือ สอบถามโดยตรงได้ที่ โทร. 02-613-3508 หรือ 02-613-3518