หอสมุดฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หอสมุดฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็ํนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน หลังดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา พร้อมกำหนดวันสอบข้อเขียนในวันที่ 21 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศที่แนบมาพร้อมกันนี้