หอสมุดฯ รับมอบซอฟต์แวร์ระบบ e-SMART ISO

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุด มธ. ได้รับมอบซอฟต์แวร์ระบบ e-SMART ISO พร้อมลงนามข้อตกลงการมอบและการให้การบริการบำรุงรักษาจากคุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
.
โดยซอฟท์แวร์ระบบ e-SMART ISO นี้ หอสมุดฯ นำมาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ISO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารและลดการใช้กระดาษ ตามแนวทางสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป
.
ซึ่งในการลงนามดังกล่าวนั้น คุณมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มธ. คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ คุณกาญจนาภรณ์ จิตสง่า ผู้ช่วย ผอ.หอสมุดฯ และคุณรุ่งทิวา กรีวาส หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในการลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วย
.
นอกจากนี้ยังมีการนำชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ โดยคุณอัญชิสา อุทัยทักษิณ และคุณรตยา พนมวัน ณ อยุธยา บรรณารักษ์หอสมุดฯ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้