หอสมุดฯ รับรางวัล In Recognition for Excellence in Ubiquitous Learning

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ หอสมุด มธ. เป็นผู้แทนรับรางวัล In Recognition for Excellence in Ubiquitous Learning สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาอย่างต่อเนื่อง จากงานประชุม EBSCO Annual Conference 2018