หอสมุดฯ ร่วมงานวันปรีดี พนมยงค์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ และคุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอสมุดฯ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดฯ วางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ณ บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์ เพื่อรำลึกถึง ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ 118 ปีชาตกาล