หอสมุดฯ อิน-เทรนด์ เปิดศักราชใหม่ด้วยองค์กรแห่งความสุข